Napisz nazwy pierwiastków chemicznych o podanych właściwościach

Pobierz

Szanujemy twój wybór, ale .. .występowaniem pierwiastków w formie jonów, wzajemnie się przyciągających .. a) Napisz wzór sumaryczny związku chemicznego i jego nazwę systematyczną oraz określ rodzaj wiązania chemicznego między atomami pierwiastków chemicznych X i Y.Wpisz w kratki wartościowość pierwiastków chemicznych w związkach o podanych wzo - rach sumarycznych.. O - chlorek magnezu - tlenek żelaza(III) - siarczek potasu - tlenek .a)uzupełnij tabelę przedstawiającą przybliżone masy atomowe wybranych pierwiastków chemicznych.Wartości mas atomowych podaj z dokładnością do jedności.. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Nazwa związku .Układ okresowy pierwiastków.. Podaj liczby protonów i elektronów w jonie.z pierwiastków chemicznych N. 2. jedna cząsteczka azotu dwa atomy azotu 7 N trzy cząsteczki azotu 2 As.. Uzupełnij tabelę.. Nazwa pierwiastka chemicznego Liczba Konfiguracja protonów elektronów elektronowa powłok elektronowych elektronów walencyjnych glin 20 2.Uzupełnij zapis powstawania jonu z atomu.. Napisz wzory sumaryczne i nazwy związków chemicznych utworzonych przez atomy pierwiastków o podanych właściwościach 2013-02-26 21:50:39 korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych napisz po dwa przykłady pierwiastków chemicznych mająych w temperaturze pokojowe stan skupienia stały,ciekły,gazowy.Podaj nazwy i symbole .Właściwości chemiczne..

Oblicz masy cząsteczkowe związków chemicznych o podanych wzorach.

HNOPodaj po przynajmniej jednym przykładzie pierwiastków chemicznych, których nazwy pochodzą od: a) nazw państw b) nazw regionów (miast) c) nazwy kontynentów d) imion bogów lub postaci mitycznych e) nazwisk wybitnych uczonych f) nazw planet g) określeń ich właściwości fizycznych.. Na przykład, duński fizyk Niels Bohr przewidział, że hafn będzie miał praktycznie takie same właściwości, jak będący w tej samej grupie cyrkon.Układ okresowy pierwiastków to zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowane według ich rosnącej liczby atomowej.. napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.Układ okresowy pierwiastków (potocznie: tablica Mendelejewa) - zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.. a)Hchemiczny Y może tworzyć cząsteczkę homoatomową Y 2, w której występuje sześć niewiążących par elektronów..

Napisz nazwy kwasów o podanych wzorach sumarycznych.

nazwa pierwiastka chemicznego symbol masa atomowa, u Si 65 sód Mg 207 31. Podaj nazwy pierwiastków chemicznych: a) NaHCrO4, b) Mg(OH)Cl, c) Ni(OH 2) 3 PO 4 - a) NaHCrO 4, - Pytania i odpowiedzi - Chemia .. Napisz wzór węglowodoru mogącego ulegać polimeryzacji.. tlenek potasu tlenek magnezu tlenek węgla(IV) tlenek żelaza(III) 1 2 3 4 Pierwiastek chemiczny to substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze.. gęstość (czy metal jest lżejszy od wody, czy bardzo ciężki),odczytywać z układu okresowego maksymalne wartościowości pierwiastków chemicznych grup 1., 2. oraz od 13. do 17. układu okresowego w ich związkach z wodorem lub tlenem; zapisywać wzory sumaryczne dwupierwiastkowych związków chemicznych na podstawie informacji o wartościowości tworzących ich pierwiastków;Reakcja chemiczna to przemiana, w której wyniku powstaje nowa substancja o innych właściwościach chemicznych.. Podobieństwo we właściwościach objawia się tym, że pierwiastki z tej samej grupy tworzą z innymi pierwiastkami podobny typ związków chemicznych.. Azot jest gazem bezwonnym, stosunkowo mało reaktywnym..

Wartościowości tych pierwiastków chemicznych nie zapisujemy w nazwie.

Właściwości fizyczne.. Kwas to związek odczepiający kation w roztworze .Pierwiastki chemiczne należące do 1. grupy układu okresowego są tylko jednowartościowe, a pierwiastki chemiczne położone w 2. grupie układu okresowego - tylko dwuwartościowe.. Kolejna, rozpuszczalnikowa teoria stworzona przez E.K.. .Napisz nazwę oddziaływania międzycząsteczkowego lub wiązania chemicznego, które decyduje o podanych właściwościach fizycznych substancji.. Dzięki naszym wideoporadnikom nauczysz się rozwiązywać nawet najtrudniejsze zadania z przedmiotów ścisłych.. Trzy węglowodory mają wzory sumaryczne: CH 4, C 2 H 4, C 2 H 6.. Właściwości chemiczne.. Wygląda na to, że blokujesz reklamy.. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. Właściwości chemiczne.. KWAS AZOTOWY(V) - HNO 3.. Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach.. Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe.. Związek chemiczny to substancja złożona z co najmniej dwóch różnych pierwiastków połączonych z sobą trwale.Niektóre nazwy miast mogą być zaszyfrowane i na pierwszy rzut oka trudno domyślić się, że właśnie o nie chodzi..

Napisz nazwy systematyczne tlenków.

Napisz reakcje metanolu z Cu .. około 3 godziny temu.. Te oparte są o zachodzenie reakcji chemicznych.. Opisz obserwacje towarzyszące przebiegowi próby Tollensa z udziałem tych związków.1.. Jest bezbarwną ciecz, o gęstości większej niż gęstość wody.. Nowa jakość zadań domowych.. Kwas azotowy(V) jest substancją bardzo reaktywną.Kilka słów o nas ››.. Reakcje litowców z wodą 1Właściwości chemiczne.. Układ okresowy pierwiastków zwany również tablicą Mendelejewa jest to zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w tabeli, uporządkowanych według wzrastającej liczby atomowej.. Liczba atomowa Z pierwiastka A jest równa 19.. Nosi ona nazwę teorii jonowej.. b) Nazwa lub symbol chemiczny pierwiastka D: siarka lub S3. Określ wartościowość pierwiastków chemicznych tworzących kwasy o podanych wzorach sumarycznych.. C 2 H 4 wymień Należy wymienić np. nazwy substancji, wzory, właściwości, czynniki wpływające na przebieg procesu.. Pierwiastek A leży w czwartym lub 4. lub IV okresie i pierwszej lub 1. lub I grupie układu kresowego pierwiastków.. Przy uczeniu się właściwości pierwiastków i związków chemicznych do matury zwróć szczególną uwagę na: 1. dla metali.. Z góry dziękuję za pomoc.Wybierz disacharyd, w którego cząsteczce występuje wiązanie α-1,4-O-glikozydowe, i napisz numer, którym go oznaczono.. Podaj 3 przykłady wiązań metalicznych oraz jak one wpływają na właściwości tych substancji.. (0-1) Wybierz wszystkie związki, które wykazują właściwości redukujące, i napisz numery, którymi je oznaczono.. Wymień produktyKationy pierwiastka A o wzorze A+ mają konfigurację elektronową gazu szlachetnego o nazwie argon.. 10.80% Podstawowe pierwiastki chemiczne i ich symbol chemiczny 67% Test z chemii w klasie I gimnazjum - substancje chemiczne i ich przemiany 82% Substancja chemiczna, pierwiastki, zw.chemiczne, mieszanina, reakcje chemiczne,reakcja syntezy,prawo zachowania masyOkreśl wartościowości pierwiastków chemicznych w tlenkach o podanych wzorach i napisz nazwy tych tlenkówNależy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.. NO 2 SO 3 N 2 O 5 CaO Al 2 O 3 PbO 2 Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach systematycznych.. Pierwiastki w układzie zostały pogrupowane według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości.napisz Należy napisać np. wzory, nazwy związków chemicznych, równanie reakcji.. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.. Miesza się z wodą w stopniu nieograniczonym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt