Funkcje układu rozrodczego żeńskiego

Pobierz

Układ rozrodczy kobiety posiada jeszcze jeden zewnętrzny element - jajowody.. Podlegają one bardzo precyzyjnie działającej regulacji hormonów żeńskiego układu rozrodczego - estrogenów i progesteronu.Żeński układ rozrodczy ma za zadanie wytworzyć komórki jajowe, stworzyć warunki do rozwoju zarodka i płodu, wydać dziecko na świat.. Przeciętny cykl miesięczny kobiety trwa 28-35 dni, jednakże czas ten może ulec wydłużeniu przez takie czynniki jak stres .Funkcje żeńskiego układu rozrodczego Polecenie 2.. Na podstawie rysunków podaj 3 funkcje układu rozrodczego kobiety .. W procesie zapłodnienia uczestniczą komórki rozrodcze: komórka jajowa i plemnik.Przyjrzyjmy się teraz funkcji każdej z różnych części żeńskiego układu rozrodczego.. Narządy wewnętrzne to: jajniki, jajowody, macica oraz pochwa.. Czas realizacji: 45 minut.. Jego rolą jest produkowanie gamet, czyli plemników, które są zdolne do zapłodnienia dojrzałej komórki jajowej.Opisz budowę płciową układu żeńskiego 2013-02-27 20:50:34 Podaj funkcje układu szkieletowego 2010-01-30 20:23:15 Jak opisać budowę męskiego układu rozrodczego jako zabawną historyjkę?. Żeński układ rozrodczy.. Choroby skóry.Jajowody - ostatni element żeńskiego układu rozrodczego.. W organizmie kobiety, w obrębie jajnika i błony śluzowej macicy, zachodzi szereg regularnie powtarzających się zmian..

Choroby układu rozrodczego.

Są one długimi na około 12-15 centymetrów przewodami, łączącymi jajniki z macicą.. Narysuj ją w zeszycie.. Najważniejszefunkcje męskiego układu rozrodczego to wytwarzanie plemników wraz z nasieniem, ich tranzyt do żeńskiego układu rozrodczego oraz produkcja męskich hormonów płciowych, z których najważniejszy to testosteron.. Jakie zadania mają poszczególne narządy męskiego układu rozrodczego?. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. Układ rozrodczy człowieka - prezentacja PowerPoint.. a) jajowód - C. łechtaczka -A. pochwa - D. jajnik - B b) Inną funkcją jajnika jest wytwarzanie żeńskich gamet tj. komórek jajowych.. Rolą żeńskiego układu rozrodczego jest doprowadzenie do cyklicznego dojrzewania komórek jajowych, a także ich uwalniania, co odbywa się w cyklach miesięcznych.. Główne funkcje sromu to: chronią wewnętrzne części żeńskiego układu rozrodczego (wargi sromowe większe i mniejsze) odgrywają rolę w podnieceniu i stymulacji seksualnej (łechtaczka)Układ płciowy żeński - budowa i funkcje narządów rodnych u kobiet..

...Choroba układu rozrodczego?

2012-05-01 12:59:24Schemat dotyczy narządów żeńskiego układu rozrodczego.. U mężczyzn najczęściej występują choroby zapalne (cewki .Układ rozrodczy zwany też układem płciowym tworzą narządy rozrodcze zewnętrzne i wewnętrzne, które różnią się budową u kobiety i mężczyzny.Najważniejszym zadaniem tego układu jest rozmnażanie, czyli przekazanie genów i zapewnienie ciągłości istnienia swojego gatunku.Ponieważ układ płciowy jest nierozerwalnie związany z układem wydalniczym, dlatego często te dwa .Budowa żeńskiego układu rozrodczego Przychodząca na świat dziewczynka ma w jajnikach ok. 2 miliony przyszłych komórek rozrodczych.. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z budową i funkcjonowaniem układu rozrodczego żeńskiego i męskiego.Żeński układ płciowy służy do wytwarzania komórek płciowych żeńskich, a w przypadku zapłodnienia stwarza dogodne warunki do rozwoju i wzrastania płodu.. Kobiece narządy płciowe znajdują się całkowicie wewnątrz ciała.. Większa ich część obumiera i w okresie dojrzewania jest ich już tylko 4 tysiące.. Poziom: zajęcia prowadzone w klasie VII szkoły podstawowej.. Budowa męskiego układu rozrodczego różni się od żeńskiego zarówno pod względem anatomicznym, jak i pełnionych funkcji.. 2010-11-18 21:12:27; Pańswo rodziaju męskiego, nijakiego i żeńskiego?.

Funkcje żeńskiego układu rozrodczego: a. b. c.

Film: Narządy rozrodcze żeńskie.. Z tego tylko ok. 450 będzie stanowić dojrzewające cyklicznie komórki jajowe - najczęściej po jednej każdego .Temat: Budowa i funkcje układu rozrodczego żeńskiego Żeński układ rozrodczy produkuje żeńskie - komórki jajowe - oraz stwarza warunki do zapłodnienia i rozwoju zarodka, a później płodu.. Korzystając z podręcznika opisz budowę komórki jajowej.. Budowa komórki jajowej -gamety żeńskiej Polecenie 3.. Pomocy!. W skład żeńskiego układu rozrodczego wchodzi wiele narządów, które podzielić można na zewnętrzne i wewnętrzne.. Plemniki oraz hormony płciowe tworząUkład rozrodczy męski - budowa i funkcje.. Poza tym w jajnikach produkowane są hormony, które mają duże znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu układu rozrodczego jak również w wykształcaniu się drugorzędowych cech płciowych u kobiet.uklad-rozrodczy Notatka- uzupełnij na podstawie podręcznika str. 218-220, lub prezentacji.. Funkcją tego układu jest kontrolowanie cyklicznych procesów dojrzewania i uwalniania komórek jajowych oraz, w przypadku ciąży, ochrona i odżywianie płodu.Męski układ rozrodczy - gruczoły opuszkowo-cewkowe To kolejne parzyste narządy męskiego układu płciowego.. Żeńskie hormony płciowe .. Męski układ rozrodczy odpowiada za wytworzenie plemników oraz wprowadzenie ich do żeńskich dróg rodnych..

Choroby układu trawiennego.

Inną, często stosowaną nazwą jest termin: genitalia.. Mają także bardzo ważną funkcję do spełnienia.Funkcje żeńskiego układu rozrodczego Podobne tematy.. W przebiegu lekcji są omawiane m.in. zagadnienia dotyczące rozmnażania płciowego, budowy i roli poszczególnych elementów żeńskiego układu rozrodczego, roli hormonów płciowych, w tym estrogenów, przemiany w ciele dziewczynki w okresie .. Budowa żeńskiego układu rozrodczego: a. narządy zewnętrzne: wzgórek łonowy, wargi sromowe większe i mniejsze, łechtaczka b. narządy wewnętrzne: - jajniki- wytwarzają komórki jajowe i .Żeński układ rozrodczy.. Żeńskie narządy rozrodcze dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.Żeński układ rozrodczy pełni funkcje bardziej złożone niż układ męski, ponieważ poza wytwarzaniem żeńskich komórek rozrodczych i produkcją hormonów, zachodzą w nim zasadnicze fazy cyklu rozrodczego, tj. zapłodnienie, zagnieżdżanie zapłodnionego jaja i jego rozwój podczas ciąży.Układ płciowy żeński.. Układ rozrodczy żeński - budowa i funkcje.. Z narządów zewnętrznych wymienia się: przedsionek pochwy, łechtaczkę, wargi sromowe mniejsze i wargi sromowe .Animacja: Żeński układ rozrodczy - Scholaris.. Budowa i rola męskiego układu rozrodczego Układ rozrodczy męski składa się z wewnętrznych narządów płciowych: jąder, najądrzy, nasieniowodów, gruczołów pomocniczych (np. gruczołu krokowego - prostaty) oraz zewnętrznych narządów płciowych - prącia (penisa) i moszny .Scenariusz zawiera wymagania podstawy programowej, cele lekcji, metody pracy, środki dydaktyczne i odpowiedzi do zadań w zeszycie ćwiczeń.. Cechy płciowe kobiety1.. Do narządów rozrodczych kobiety zalicza się również gruczoły sutkowe.i funkcje żeńskiego układu rozrodczego.. Z uwagi na rozmieszczenie narządy płciowe żeńskie dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne.. 2012-08-12 17:10:12; Opisz budowę płciową układu żeńskiego 2013-02-27 20:50:34; Jakie są funkcje męskiego i żeńskiego układu rozrodczego?. Żeński układ rozrodczy wytwarza komórki jajowe, służy do przyjęcia nasienia, umożliwia rozwój płodu i jego poród, produkuje hormony płciowe - estrogeny i progesteron oraz hormony wydzielane przez łożysko w czasie ciąży.. Ich funkcją jest doprowadzenie komórek jajowych do dojrzewania i na uwalnianiu ich w regularnych odstępach czasu, a w przypadku, kiedy komórka jajowa zostanie zapłodniona - mają chronić i odżywiać zarodek, a później płód.Układ rozrodczy, układ płciowy - zespół narządów kręgowców służących do rozmnażania płciowego, składający się z gruczołów rozrodczych (jajników lub jąder) produkujących komórki płciowe (komórki jajowe lub plemniki) oraz przewodów wyprowadzających komórki płciowe (jajowodów bądź nasieniowodów).W skład układu rozrodczego wchodzą również gruczoły dodatkowe .Budowa żeńskiego układu rozrodczego.. 2009-05-13 18:36:42; Rola układu rozrodczego 2018-02-22 18:49:21Funkcje układu rozrodczego u mężczyzny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt