Algorytmy działań pisemnych definicja

Pobierz

Ale ten sam algorytm może zostać zapisany różnie, w zależności od użytego języka programowania.. Można go przedstawić na schemacie blokowym.. Zdefiniowany algorytm może zostać zapisany w wybranym języku programowania.. Zapis algorytmu w wybranym języku programowania nazywamy implementacją algorytmu.DZIAŁANIA PISEMNE NUMER ZADANIA W GRUPIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE W ZADANIU POZIOM A A B B Uczeń: WYMAGAŃ 1 1 1 1 stosuje algorytmy działań pisemnych - dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem kolejnych progów dziesiątkowych, mnoży przez liczby jednocyfrowe i z zerami wewnętrznymi K, P 2 2 2 2DZIAŁANIA PISEMNE NUMER ZADANIA W GRUPIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI SPRAWDZANE W ZADANIU POZIOM A A B B Uczeń: WYMAGAŃ 1 1 1 1 stosuje algorytmy działań pisemnych - dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem kolejnych progów dziesiątkowych, mnoży przez liczby jednocyfrowe i z zerami wewnętrznymi K, PAlgorytm - skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań, sposób postępowania prowadzący do rozwiązania problemu.. Algorytm to zestaw ściśle określonych czynności, prowadzących do wykonania pewnego zadania.. Słowo "algorytm" pochodzi od łacińskiego słowa algorithmus, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich, które z kolei wzięło się od nazwy "Algoritmi", zlatynizowanej wersji nazwiska "al-Chwarizmi" Abu Abdullaha Muhammada ibn Musy al .algorytmy czterech działań pisemnych pojęcie potęgi zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych pojęcie ułamka nieskracalnego pojęcie ułamka jako: ilorazu dwóch liczb naturalnych; części całości algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie algorytmy 4 działań na ułamkach zwykłych• algorytmy czterech działań pisemnych (K) • potrzebę stosowania działań pisemnych (K) • pisemnie wykonać każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych (K-P) • obliczyć kwadrat i sześcian ułamka dziesiętnego (K-P) • rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach• algorytmy czterech działań pisemnych, • pojęcie potęgi, ułamka zwykłego na ułamek • zasadę skracania dziesiętny metodą dziel zwykłych, • • pojęcie ułamka nieskracalnego, - • pojęcie ułamka jako: - - • ilorazu dwóch liczb naturalnych, - - części całości, - • algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek• algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego, • algorytmy mnożenia i dzielenia pisemnego, • kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy,- algorytmy czterech działań pisemnych - pojęcie potęgi - zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych - pojęcie ułamka nieskracalnego - pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych lub części całości - algorytm zamiany liczby miesza-nej na ułamek niewłaściwy i odwro-tnie - algorytmy 4 działań na ułamkach zwykłych• algorytmy czterech działań pisemnych, • pojęcie potęgi, • zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych, • pojęcie ułamka nieskracalnego, • pojęcie ułamka jako: - ilorazu dwóch liczb naturalnych, - części całości, • algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie, • algorytmy 4 działań łamkach zwykłych,Algorytmy działań pisemnych - pojęcie algorytmu, wymagania programu i ogólne wskazania metodyczne, wprowadzenie algorytmów dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia pisemnego, znaczenie obliczeń pieniężnych przy nauczaniu algorytmów działań pisemnych.nazwy działań algorytm mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,. kolejność wykonywania działań pojęcie potęgi algorytmy czterech działań pisemnych zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych pojęcie ułamka nieskracalnego1..

szacowania (P) korzyści płynące z • szacować wyniki działań (P-R) • rozwiązywać zadania tekstowe związanez szacowaniem (R-D) • planować zakupy stosownie do posiadanych środków (D-W) 8 • Działania • pisemne - dodawanie i odejmowanie.

zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych (K) • pojęcie ułamka nieskracalnego (K) • pojęcie ułamka jako: - ilorazu dwóch liczb naturalnych (K) • - części całości (K) • algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie (K) • algorytmy 4 działań nadziałań.

(K) kolejność wykonywania działań (K) pojęcie potęgi (K) algorytmyDziałania na zwykłych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt