Poltram charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

50 mg/ml.Produkt leczniczy zawiera 0,42 mg sodu w 1 ml.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Poltram, 100 mg/ml, krople doustne, roztwór 2.. Poltram 100, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA ; KapsułkaCharakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Poltram Combo Forte m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.Wskazania.. Cena 100% (zł): 76,68.. Zastosowanie produktu leczniczego należy ograniczyć do tych pacjentów z bólem o umiarkowanym i dużym nasileniu, którzy wymagają zastosowania połączenia tramadolu z .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Wskazania refundacyjne Opis profesjonalny.. Produkt zawiera 124,5 mg glikolu propylenowego w 1 ml roztworu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ; Poltram, 50 mg, kapsułki.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vancomycin Billev 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego (Metamizolum natricum).. roztwór do wstrzykiwań.. Poltram Retard 100: każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg tramadoluPoltram Combo wskazany jest w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu..

tramadolCharakterystyka produktu leczniczego dla Poltram 100.

Jedna tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.. Poltram, 50 mg, kapsułki.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pyralgina, 500 mg, tabletki 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. 1 tabletka zawiera 34,5 mg (1,5 mmol) sodu.Poltram zawiera sacharozę.. Zastosowanie produktu leczniczego Poltram Combo należy ograniczyć do tych pacjentów z bólem o umiarkowanym i dużym nasileniu, którzy wymagają zastosowania połączenia tramadoluCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jedna ampułka (3 ml) zawiera 150 mg amiodaronu chlorowodorku.Produkt leczniczy zawiera laktozę.. Poltram Combo jest zalecany dla dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Proszek do sporządzania roztworu do .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Produkt leczniczy wskazany jest w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu.. Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) oraz 650 mg paracetamolu (Paracetamolum)..

Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego.

Każda kapsułka zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).. Nawet w zalecanych dawkach, produkt może wpływać na reakcje .Opłata pacjenta (zł): 23,76 / 1,08.. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazyizomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.Następnie konieczna jest ocena stanu zdrowia pacjenta i na tej podstawie podejmuje się decyzję o ewentualnym dalszym leczeniu (czytaj także: 5 popularnych leków OTC, które powodują uzależnienie ).. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.Poltram Combo Forte Poltram Combo Forte jest połączeniem dwóch leków przeciwbólowych, tramadolu i paracetamolu, które współdziałają w łagodzeniu bólu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.. Poltram Combo jest zalecany dla dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (m.in. lekarze, farmaceuci).Poltram (Tramadol),Bóle o średim i dużym natężeniu..

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.Charakterystyka produktu leczniczego dla Poltram kapsułki.

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu/tabl., to znaczy produkt uznaje się za "wolny od sodu".Produkt zawiera zawiera 161,8 mg alkoholu (etanolu 96%) w każdym ml.. Zastosowanie produktu leczniczego Poltram Combo należy ograniczyć do tych pacjentów z bólem o umiarkowanym i dużym nasileniu, którzy wymagają zastosowania połączenia tramadoluCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Poltram 50 ( Rp ) zobacz zamiennik ».. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Poltram Combo, (37,5 mg + 325 mg), tabletki powlekane 2.. Poltram Retard 150, 150 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Poltram 50 Każda ampułka po 1 ml zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.. Zawartość sodu pochodząca z rozcieńczalnika, powinna być brana pod uwagę w obliczeniu całkowitej zawartości sodu w przygotowanym rozcieńczeniu produktu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Ilość alkoholu w 1 ml tego produktu (co odpowiada 40 kroplom lub 8 aplikacjom z dozownika) jest równoważna mniej niż 4 ml piwa lub 2 ml wina.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. produkt na receptę.. Preparaty zawierające zolpidem: Nasen, Onirex, Zolpidem Genoptin, Polsen [5].Zazwyczaj produkt leczniczy Poltram należy stosować jak niżej: Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat 50-100 mg tramadolu chlorowodorku co 4-6 godzin.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.. tramadolCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Poltram 50, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań .. Poltram Retard 200, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu .. Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane .. POSTAĆ FARMACEUTYCZNACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Poltram 100CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml (=40 kropli lub 8 aplikacji z dozownika) zawiera 100 mg Tramadoli hydrochloridum (chlorowodorku tramadolu).. Tabletka powlekana.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Poltram Retard 100, 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.. Produkt leczniczy jest zalecany dla dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.. produkt na receptę.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ; Poltram Combo, (37,5 mg + 325 mg), tabletki powlekane.. Nie należy stosować dawki większej niż 400 mg tramadolu chlorowodorku na dobę, poza wyjątkowymi sytuacjami klinicznymi.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY ; Każda kapsułka zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 1000 mg wankomycyny w postaci chlorowodorku (Vancomycinum), co odpowiada 1 000 000 j.m..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt