Regulamin pracowni komputerowej obrazki

Pobierz

2009/2010Po zamknięciu pracowni klucz należy oddać w portierni.. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno: 3.1.. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.. Słowniczek.. W pracowni komputerowej należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP.. Matematyczne obrazki.. Monitor ustawi ć tak, aby obraz wy świetlany na ekranie był widoczny jak najlepiej.. Przed rozpocz ęciem pracy nale ży:: 4.1.. Starannie wywietrzy ć pomieszczenie.. Propozycja regulaminu korzystania z pracowni komputerowej dla przedszkolaków.. Archiwum publikacji.. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.2006/2007.. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia.. Zabrania się wnoszenia do pracowni toreb z zakupami, toreb podróżnych, plecaków, walizek,Pracownia komputerowa.. 3.4.REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 1.. 3.Regulamin Pracowni Komputerowej.. Regulamin- kolorowy i czarno- biały do pokolorowania.. Spożywać3.2.. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.. Format zapisu pliku: JPG Wyniki konkursu z roku szk.. 4.Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających pracowni zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi..

3.Regulamin szkolnej pracowni komputerowej 1.

Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy szkoły.. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole.. Spo żywa ć posiłków i pi ć napojów.. Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do podporządkowania się przepisom dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w wyżej wymienionych aktach prawnych.. 4.REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 1.. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.. Z pracowni mog ą korzysta ć wszystkie osoby przeszkolone w podstawowym zakresie korzystania z komputerów, ale uczniowie tylko pod nadzorem nauczyciela 2.. Na zajęcia dydaktyczne należy przychodzić punktualnie.. Aplikacje dostępne w.. 2.59PLN - Dodaj do koszyka Do kasy.. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1.09.2005r.Regulamin pracowni komputerowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie Postanowienia ogólne §1.. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela.. §3.REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ Przepisy ogólne 1.. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy stanowisko pracy jest sprawne, a o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach powiadomić nauczyciela.. Płyta kompaktowa..

Obrazkowy regulamin pracowni komputerowej w przedszkolu.

5.Regulamin pracowni komputerowej Postanowienia ogólne: 1.

Obowiązkowy rozmiar rysunku (komputerowej kartki) - 800x600 pikseli (układ poziomy).. posiłków i pić3.3.. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel).. 1.1 Z pracowni komputerowej, za zgodą Dyrektora, mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.. Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.. wszystkie osoby przeszkolone w podstawowym zakresie korzystania z sieci komputerowej i osoby nie przeszkolone, ale tylko pod nadzorem nauczyciela 3.. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel).. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym stanowisku i nie zmienia go bez pozwolenia nauczyciela.. Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.. Do pracowni komputerowej wchodzimy tylko pod opieką nauczyciela.. 1.2 Dostęp do pracowni komputerowej możliwy jest wyłącznie pod nadzorem Opiekuna Pracowni lub Nauczyciela prowadzącego zajęcia.. Publikacja dostępna na naszej płycie CD.. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za.Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralne części określa zasady stanowiące podstawę prawną korzystania z Portalu internetowego pod adresem .. §3.REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ Przepisy ogólne 1.. Do pracowni komputerowej wchodzimy tylko pod opieką nauczyciela..

Z pracowni mogą korzystać2.

Samowolnego u żywania w pracowni własnych dyskietek w trosce o ochron ę antywirusow ą i poprawne działanie systemu.. 1.3 Pracownią administruje Opiekun Pracowni, który czuwa nad .REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 1.. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.. Ewa Bieszczad.TAPETA NA PULPIT KOMPUTERA Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu TAPETY na PULPIT KOMPUTERA w dowolnym programie graficznym o tematyce związanej z życiem naszej szkoły.. Studenci mogą korzystać z pracowni komputerowej jedynie pod opieką prowadzącego zajęcia.. Powiedz, o czym należy pamiętać, pracując na komputerze: a) O prawidłowym oświetleniu, b) O prawidłowej odległości od monitora, c) O utrzymywania prawidłowej postawy siedzącej, d) O utrzymaniu porządku na biurku ( stanowisku komputerowym ),3.5.. Elementy zestawu komputerowego.. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.. w serwisie Publikacje edukacyjne.. Regulamin Deklaracja dostępności Polityka prywatności O projekcie Standardy techniczne Na stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramach .Regulamin pracowni komputerowej.. Układanie - sylaby.. serwisu Publikacje edukacyjne.. Przed przystąpieniem do pracy studenci zobowiązani są sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierzają pracować.. Za darmo.. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.. Za darmo - Dodaj do koszyka Do kasy.. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno: 2.1.. Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy szkoły.. Popatrz na ilustracje.. Podstawa prawna: § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Elektronicznych w .REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ w Publicznym Gimnazjum nr 3 1.. Opiera ć si ę lub siada ć na wysuwanym blacie stanowiska komputerowego 2.3.Regulamin pracowni komputerowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie Postanowienia ogólne §1.. Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole.. napojów.. Podczas pracy z komputerem: 5.1.zdjęcia wyłączniki okablowanie kable sieciowe zagrożenia ilustracje bhp ilustracja czyszczenie monitora zmęczenie oczu czyszczenie ostrość obrazu ostrość relaksacja gimnastyka relaksacja oczu oświetlenie źródło światła sylwetka zmęczenie odłączenie podłączenie usb zdjęcie regulamin pracownia komputerowa zachowanie bezpieczeństwo nośniki dane …W pracowni komputerowej obowiązują zasady bezpiecznego korzystania z komputerów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt