Przeczytaj tekst uzupełnij e mailu luki 8 1 8 3

Pobierz

Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. W zadaniach 7.1.. - 7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. 2011-05-19 22:02:17; Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania 2012-04-20 16:35:33; Uzupełnij tekst podanymi wyrazami - angielski tekst.. Uzupełnij luki 8.1-8.4 w e-maili do Marii m zgodnie z treścią tekstów.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Do każdego pytania dopasuj właściwą wypowiedź.. .Przeczytaj teksty (A-C) oraz zdania 7.1.-7.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Pomożesz?. Uzupełnij luki 1-4, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.8.1 uzupełniają luki 10.1-10.3.. Luki należy .zadania z rozwiązaniami z angielskiego - rozumienie tekstów pisanych Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zadanie 5.. (0-3) Przeczytaj teksty.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Przeczytaj poniższy tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Przeczytaj teksty..

Przeczytaj teksty 1 i 2.

Uzupełnij luki w e-mailu do Suzie zgodnie z treścią tekstów.. Zadanie 6.1.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Wybierz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij luki 10.1.-10.3. w rozmowie Marka z kolegą zgodnie z ich treścią.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki 8.1.-8.3. w e-mailu do Anny zgodnie z treścią tekstów.. Mozart & Antonio Vivaldi tekst.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uwaga!. Uwaga!. Zadanie 6.2.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki w e-mailu do Suzie zgodnie z treścią tekstów.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Łuki należy uzupełnić w języki angielskim.. Uwaga!. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Kwiecień 2019.. The… Przeczytaj poniższy tekst.. Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47Zadanie 8.. Uzupełnij luki 1-4, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie..

Przeczytaj teksty 1. i 2.

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. 1. pokaż odpowiedź 2. pokaż odpowiedź 3. pokaż odpowiedźPrzeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 8.1 skis and boots 8.2 cheap/nice/good prices 8.3 cheaper Szukasz opracowanych krok po kroku rozwiązań zadań?Przeczytaj tekst uzupełnij luki w zdaniach 8.1-8.4, zgodnie z treścią tekstu.. Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B lub C.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. POMOCY 1 Zobacz odpowiedź Odpowiedź 4.7 /5 5 Martyneczkooo LICZĘ NA NAJ!. Jeden tekst pasuje do dwóch zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Uwaga!. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 2011-03-17 17:47:03; Przeczytaj plan szkolnej wycieczki i uzupełnij tekst.. 2012-01-26 23:38:44; Uzupełnij podanymi wyrazami tekst.. (angielski) !. RAINING POETRYPytanie brzmi: Przeczytaj poniższy tekst..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jedna z wypowiedzi pasuje do dwóch pytań.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu.. THE DOG SUPERHEROPrzeczytaj tekst.. Fragment w tekście: "juice (one glass daily)" - sok owocowy (jedna szklanka dziennie).Uzupełnij dialogi.. 2012 .Zadanie 10.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. The rings have quiteAngielski: Przeczytaj tekst i dopasuj wyrażenia?. LukiJun 6, 2022Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Przeczytaj teksty 1. i 2.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3 .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Język francuski - szkoła podstawowa.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. 8.4.Proszę o pomoc daje max!. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbar Odpowiedź na zadanie z Egzamin ósmoklasisty Język angielski.. Question from @Zuziaklimczak - Gimnazjum - Język angielski Przeczytaj tekst..

...Przeczytaj teksty 1. i 2.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby .. Uwaga!. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok każdej luki.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Gimnazjum rozwiązane Przeczytaj tekst 1 i 2 Uzupełnij luki 8.1 do 8.3 w e-mailu do Anny zgodnie z treścią tekstów.. Luki należy uzupełnić w języku .. .Nov 25, 2020Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt