Starożytna grecja powtórzenie tomaszewska

Pobierz

Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.01.. Starożytna Grecja.. W starożytnej Grecji były to tragedie i komedie.. Najstarsze dzieje Grecji - wykład.. Cywilizacja Indii i Chin.. Starożytna Sparta.. Poleis greckie .. Część 1.. Kultura minojska i mykeńska - prezentacja.. Powtórz materiał i sprawdź czy już wszystko potrafisz!Sprawdzian ze znajomości działu "Starożytna Grecja" z podręcznika Wczoraj i dziś.. Wojny grecko-perskie .. Walka o hegemonię w Grecji po wojnach perskich .. Rzeczpospolita Obojga Narodów - traktaty międzynarodowe.Grecka tradycja literacka i intelektualna stała się inspiracją dla kolejnych epok.. W dorzeczu Tygrysu i Eufratu Rozdział 4.. Zamieszkiwali w miastach‑państwach zwanych poleis (w liczbie pojedynczej: polis ).. Świat hellenistyczny .. Reformy Klejstenesa w Atenach.strateg dowódca wojskowy w starożytnych Atenach.. STAROŻYTNA GRECJA.. Egipt faraonów Rozdział 5.. Wojna stuletnia.. Ekspansja niemiecka na Wschód.. Test wiedzy podsumowujący dział 2 "Starożytna Grecja".. Widowiska teatralne, przygotowywane na podstawie tekstów dramatycznych, najpewniej wywodzą się z obrzędów ku czci boga Dionizosa, których nieodłącznym elementem był śpiew i taniec.Powtórz materiał i sprawdź swoją wiedze!. Poniżej zamieszczono plan Efezu na wybrzeżu Azji Mniejszej.. Klasa 5 Historia i społeczeństwo.. Pojęcia historyczne..

...Starożytna Grecja - powtórzenie .

GRECJA - ZESTAWIENIA POWTÓRZENIOWE NAJWA śNIEJSZE WYDARZENIA Z DZIEJÓW GRECJI - KALENDARIUM Data Wydarzenie 776 p.n.e. I olimpiada - igrzyska olimpijskie.. Osłabienie i rozpad Cesarstwa Niemieckiego.Odcinek 2 - Epoka żelaza.Możecie się z niego dowiedzieć kim były ludy morza, Fenicjanie i jak powstała i rozwijała się w I tys. p.n.e. potęga Aysrii.. Do kolegium strategów, którzy kierowali wojskiem, wybierano 10 osób.. R1eVqt880w17d 1 Kolonizacja grecka i fenicka.. Początki Grecji.. Wierzenia starożytnych Greków.. Europa po kongresie wiedeńskim - postacie historyczne.. Pradzieje ludzkości Rozdział 3.. Uwarunkowania geograficzne cywilizacji starożytnego Wschodu - zestawienie.Cywilizacje starożytnego Wschodu - pojęcia.. Od tego słowa wywodzą się takie .Powtórzenie Starożytna Grecja DRAFT.. Homer napisał " Iliad ę" i " Odysej ę".. W V w. p.n.e. w Atenach powstał teatr i rozwinął się rodzaj literacki zwany dramatem, do którego należą utwory przeznaczone do wystawiania na scenie.. Starożytny Rzym Sprawdzian z historii klasa 5 dział 3.. Powstanie i rozwój państwa Mongołów.. Najstarsze dzieje Grecji .. Demokracja ateńska dotyczyła obywateli ( 2 odpowiedzi):Powtórzenie wiadomości - starożytna Grecja 19 - utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości Sprawdzian wiadomości - starożytna Grecja 20 - sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów Etruskowie i początki Rzymu 21 - starożytna ItaliaTest Starożytność - początki ludzkości i cywilizacje Bliskiego Wschodu, Rozdział I podręcznika Bliżej Historii dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Grecja i Rzym - powtórzenie Grecja Rzym prawo Sparta - prawo Drakona (surowe) Ateny - prawo Solona Prawo XII tablic (450 pne) Kodeks Justyniana -(VI w. ne) religia Politeizm Antropomorfizm - bogowie o cechach ludzkich, ale nieśmiertelni; świątynie miejscami kultu, ofiary możliwość poznania przyszłości -Starożytni Grecy żyli początkowo w południowej części Półwyspu Bałkańskiego..

Caratteri.Starożytna Grecja - powtórzenie.

Polecenie 2.. Kryzys religijny i ideologiczny w XIV i XV w. Religia i formy kultu religijnego w starożytnej Grecji.. Wojny w świecie greckim.. agora centralny plac polis greckiej; zgromadzenie obywateli polis ostracyzm sąd skorupkowy; w starożytnych Atenach sąd mający na celu usunięcie z kraju obywatela podejrzanego o dążenie do przejęcia władzy (tyranii)ROZDZIAŁ II.. Od Prehistorii do Średniowiecza Test pozwala sprawdzić swoją wiedzę historyczną.. Starożytna Grecja.Test składa się z pytań o najważniejsze daty w historii od starożytności do XVI wieku.. Aleksander Wielki .. Lekcja powtórzeniowa.. Historia sztuki - starożytność Przygotowanie do matury z historii sztuki - pytania z zakresu Starożytna Grecja, Rzym, Egipt + kultura egejska i etruska.. Kształtowanie się demokracji ateńskiej.. Kultura starożytnej Grecji.. Porównanie cywilizacji minojskiej i mykeńskiej Polecam film: Starożytna Grecja - Jak powstało imperium Grecji.. Kryzys gosp.. Temat 1.. Test jest przeznaczony dla uczniów klas 5.. Polis to miasto wraz z otaczającymi je wsiami, ale także forma organizacji politycznej i wspólnota zamieszkujących je obywateli.. I. Pradzieje i historia starożytnego Wschodu Rozdział 2.. Sztuka starożytnej Grecji.. Kolonizacja grecka.. Cywilizacje starożytnego Wschodu - postacie historyczne.. Klasa 5 Historia i społeczeństwo..

do końca kl. v spStarożytna Grecja - powtórzenie.

Grecka polis jako forma organizacyjna społeczeństwa greckiego .. Temat 6.. Najstarsze dzieje Grecji : Nanstarsze dzieje Grecji - notatka.. Imperium Aleksandra Wielkiego i świat .Aug 5, 2021 Krystian Chariza i zespół, tKzxbTPTAM_0000000J.. Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 67825 razy.. Historia - od opowieści do nauki Sprawdź się!. Fonty .Powtórzenie - Starożytna Grecja.. Malowidło greckie z ok. 490 r. p.n.e. .. Wskaż tereny, na których Grecy założyli ich najwięcej.. Temat 5.. Początki Izraela .. Reformy Solona w Atenach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt