Oświadczenie o zdarzeniu drogowym jak wypełnić

Pobierz

Policję wzywamy jednak, jeśli zachodzi podejrzenie, że popełniono przestępstwo, np. jeden z uczestników kolizji prowadził po spożyciu alkoholu.. Skompletuj dokumenty - dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres bardziej szczegółowe oświadczenie - tym większa szansa, że ubezpieczyciel szybko zlikwiduje szkodę, gdyż posiadając wyczerpujące dane, nie będzie musiał zwracać się o ich uzupełnienie.. szkód - oświadczenie o zdarzeniu drogowym obowiązkowo musi zawierać dokładny opis zakresu i stopnia szkód zniszczonego pojazdu, bagażu, okolicy; najlepiej do dokumentu dołączyć rysunki pomocnicze lub wykonane telefonem zdjęcia; jeśli samochód jest wyposażony w kamerę, dowodem będzie film obrazujący zdarzenie; w przypadku opisu zakresu uszkodzeń, np. bagażu, w oświadczeniu o kolizji należy wskazać nie tylko stopień ich zniszczenia, lecz także orientacyjną .W oświadczeniu o zdarzeniu drogowym muszą się znaleźć dane osobowe zarówno osoby poszkodowanej, jak i sprawcy kolizji.. W każdym oświadczeniu o kolizji drogowej (niezależnie od sposobu jego sporządzenia), trzeba uwzględnić następujące informacje: dane pojazdów oraz uczestników wypadkuW tego typu oświadczeniu muszą się znaleźć dane osobowe poszkodowanego oraz sprawcy kolizji, a także uczestniczących w zdarzeniu pojazdów..

Samo oświadczenie może przybrać postać zwykłego dokumentu.

Nie zapomnij podać danych dot.. W dalszej treści oświadczenia o kolizji należy sporządzić opis przebiegu zdarzenia drogowego.. W oświadczeniu trzeba zawrzeć dane kierowców, biorących udział w kolizji (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, serię i numer prawa jazdy, a także dowodu .Jeśli w momencie stłuczki nie dysponujemy gotowym oświadczeniem do wypełnienia, możemy je sporządzić samodzielnie.. To jak najbardziej możliwe, jeśli obie strony uczestniczące w kolizji zgadzają się co do przebiegu wersji zdarzeń.. W mojej ocenie oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinno zawierać: datę zdarzenia - z określeniem przybliżonej godziny zdarzeniaIstotne jest, by oświadczenie wyraźnie wskazywało winnego zaistniałej sytuacji..

Jak postępować w przypadku brania udziału w zdarzeniu drogowym?

Niezbędne informacje to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy.. Należy jednak pamiętać o tym, że w jego treści muszą znaleźć się określone treści.. Krok 2 Podaj dane obu pojazdów .. Zdjęcia uszkodzeń i ogólnej sytuacji w miejscu zdarzenia wykonać można zamiast rysunków.Pobierz bezpłatny wzór pisma.. Warto się z nim szczegółowo zapoznać.. Właściwie te dwa dokumenty nie różnią się niczym istotnym, może poza tym, że na wspólnym oświadczeniu muszą się znaleźć podpisy zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy kolizji.Takie oświadczenie powinno zawierać: dokładny opis miejsca zdarzenia (łącznie z nazwami ulic, numerami domów, opisem skrzyżowania), dane osobowe poszkodowanego i sprawcy (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania/korespondencyjne, serię i numery dowodu osobistego, kategorię posiadanego prawa jazdy),Po spisaniu okoliczności zdarzenia, oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez sprawcę, jak i poszkodowanego.. Zgłoś zdarzenie w PZU - obrażenia ciała (najlepiej po zakończonym leczeniu), Zgłoś zdarzenie w PZU - uszkodzenie auta.. Błędy mogą być kosztowneAdres lub miejsce zdarzenia; Precyzyjny opis okoliczności zdarzenia; Szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia pokazujący ustawienie pojazdów przed i po kolizji; Spisanie danych personalnych ewentualnych świadków zdarzenia, a sytuacją idealną jest jeżeli uda się uzyskać ich podpis na oświadczeniu;Oświadczenie o zdarzeniu drogowym bez policji?.

Wzór oświadczenia o kolizji możemy wypełnić bez policji, wystarczy, że wiemy, jakie informacje są niezbędne.Co zrobić po zdarzeniu.

W oświadczeniu sprawca wypadku uznaje swoją winę oraz wskazuje na rozmiar szkód.. Trzeba tylko pamiętać o tym, by zawierało ono wszystkie elementy z profesjonalnie przygotowanego dokumentu.. Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej można sporządzić samodzielnie jak i skorzystać z gotowego wzoru.. Warto załączyć również szkic, na którym zostanie zobrazowana cała sytuacja oraz w miarę możliwości precyzyjny opis, ważne jest również spisanie numeru polisy OC sprawcy.Nie ma potrzeby wzywania policji - wystarczy wypełnić tzw. wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które na tę okoliczność warto zawsze wozić w aucie.. Dobrym pomysłem jest też przygotowanie dokumentacji zdjęciowej.. Z pisma jasno powinno wynikać, kto jest sprawcą, dlatego należy unikać form bezosobowych, takich jak np.: "doszło do kolizji".Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji?. Wezwij pogotowie oraz policję na miejsce zdarzenia.. Nie należy również zapomnieć o tym, by zostało ono podpisane własnoręcznie przez sprawcę wypadku.Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym W razie stłuczki jej uczestnicy mogą wezwać policję lub wypełnić druk wspólnego zgłoszenia szkody, który ułatwia zakładowi ubezpieczeń likwidację szkody..

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (.pdf)Kierowca zarejestrowany przez fotoradar musi na wezwanie inspekcji wypełnić specjalne oświadczenie.

Należy jednak pamiętać, by dokument zawierał wszystkie potrzebne elementy, między innymi podpis osoby, która doprowadziła do zdarzenia.. Dlatego też wskazane jest posiadanie tego druku w pojeździe.. Poniżej wyjaśniamy, co powinno się znaleźć w oświadczeniu o zdarzeniu drogowym.Powinny być spisane okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia oraz ewentualne dane świadków kolizji.. Odpowiedź na powyższe pytanie zależy przede wszystkim od tego, czy są jakiekolwiek ofiary w ludziach (chodzi tutaj zarówno o zabitych, jak i rannych).W sytuacji, gdy nie masz przy sobie oświadczenia o kolizji drogowej, spisz wszystkie informacje o zdarzeniu na kartce: data i miejsce zdarzenia, dane sprawcy i poszkodowanego (imię, nazwisko, numer dowodu, adres zamieszkania), a także dane pojazdów, numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy oraz nazwa firmy ubezpieczeniowej,Pisząc oświadczenie na miejscu zdarzenia drogowego, zwróć uwagę, aby z pisma jasno wynikało, co się stało, kto zawinił i jakie szkody powstały w wyniku stłuczki.. Dane kierowców i właścicieli aut.. Na szkicach aut, należy zaznaczyć strzałkami, w których miejsce samochód został uszkodzony.. Można także sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.Nie ma potrzeby wzywania policji - wystarczy wypełnić tzw. wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które na tę okoliczność warto zawsze wozić w aucie.. Dzięki niemu towarzystwo ubezpieczeniowe jest w stanie łatwiej i szybciej ocenić sytuację, co w dużej mierze skraca i upraszcza postępowanie likwidacji i potencjalna wypłatę odszkodowania.Oświadczenie sprawcy a wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym Istnieje jeszcze nieco inna forma udokumentowania kolizji - wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym , które od oświadczenia sprawcy różni się tym, że w treści brak wskazania, kto jest sprawcą , w związku z czym powinny się tam znaleźć dane polis OC obu pojazdów .Druk dostępny w naszym sklepie - zdarzenia, czyli dalsza treść oświadczenia o kolizji.. Policję wzywamy jednak, jeśli zachodzi podejrzenie, że popełniono przestępstwo, np. jeden z uczestników kolizji prowadził po spożyciu alkoholu.Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym powinno zawierać wszystko to, co zwykłe oświadczenie o zdarzeniu drogowym.. Nie należy w nim używać zwrotów mało precyzyjnych lub ogólnych, np. "doszło do stłuczki"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt