Tekst publicystyczny wordwall

Pobierz

styl publicystyczny - używany w publicystyce prasowej, radiowej i telewizyjnej, dotyczącej aktualnych spraw społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych.. Najpierw powstaje scenariusz audycji, za którego opracowanie odpowiedzialny jest _____ .. Zapoznaj się z informacją Nowa wiadomość - podręcznik s.186.. Białe płatki otuliły go puszystym, miękkim całunem., Pada śnieg, prószy śnieg, wszędzie go nawiało.Tekst kolędy - Team up 2 Polish cuisine (tekst) - Przeczytaj tekst.. - ŚWIĘTA TEKST - Quo vadis - tekst z lukami - Tekst / dopełniaczTEKSTY REKLAMOWE - Ich celem jest przekonanie odbiorcy do zakupu, TEKSTY PUBLICYSTYCZNE - Podejmują aktualne zagadnienia społeczne, polityczne, kulturowe., TEKSTY POPULARNONAUKOWE - Przedstawiają naukowe zagadnienia w przystępny sposób., TEKSTY NAUKOWE - Są przeznaczone dla specjalistów., TEKSTY INFORMACYJNE - Mają na celu przekazanie odbiorcy wiedzy o faktach i zdarzeniach.,Portal Wordwall umożliwia szybkie i łatwe tworzenie wspaniałych materiałów dydaktycznych.. punkt dla ciebie - powiedziaŁ i zaczĄŁ uwaŻnie rozglĄdaĆ .Czym charakteryzuje się tekst publicystyczny?. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 7) W języku polskim występują udźwięcznienia i ubezdźwięcznienia.Temat: Zasady pisania tekstów publicystycznych.. Przeczytaj fragment artykułu - podręcznik s. 186. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 7) W języku polskim występują udźwięcznienia i ubezdźwięcznienia.krok 4: Wybierz planszę z elementami..

Omawiam cechy tekstu publicystycznego .

Białe płatki otuliły go puszystym, miękkim całunem., Pada śnieg, prószy śnieg, wszędzie go nawiało.Białe płatki otuliły go puszystym, miękkim całunem., Tekst informacyjny: Tekst reklamowy: Tekst literacki: Śnieżyca jęczała wokół niego przeraźliwym gwizdem.. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 6) Kochanowski poświęcił "Treny" zmarłemu synowi.. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 7) W języku polskim występują udźwięcznienia i ubezdźwięcznienia.Temat: Zasady pisania tekstów publicystycznych Przebieg lekcji: 1.. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako "Odtwarzacz" przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst.styl publicystyczny, styl urzędowo-kancelaryjny styl mówiony (potoczny), choć i w tekstach z tej samej grupy zaznaczają się często indywidualne cechy wypowiedzi np. polityka czy dziennikarza.. !a) Poprawnie b) Niepoprawnie 5) Felieton to gatunek publicystyczny.. zatrzymaŁ siĘ i czekaŁ na swojego pana.. chŁopiec doŁĄczyŁ do pieska.. zabraŁ ze sobĄ ukochanego psa, rokiego.. Styl publicystyczny znajdziesz w takich wypowiedziach jak felietony, reportaże, recenzje, artykuły prasowe.. Dzieje się tak dlatego, że tekst istnieje po to, by nadawca komunikował się z odbiorcą, przede wszystkim przekazywał mu informacje..

Czytam tekst ze zrozumieniem .

zobaczyŁ wÓwczas wystajĄce spod Śniegu biaŁe przebiŚniegi.. bĘdziemy szukaĆ wiosny - zawoŁaŁ wesoŁo.. W zależności od gatunku i celu wypowiedzi, może zawierać cechy wszystkich wymienionych wyżej stylów - potocznego, naukowego, artystycznego.. Białe płatki otuliły go puszystym, miękkim całunem., Pada śnieg, prószy śnieg, wszędzie go nawiało.Białe płatki otuliły go puszystym, miękkim całunem., Tekst informacyjny: Tekst reklamowy: Tekst literacki: Śnieżyca jęczała wokół niego przeraźliwym gwizdem.. Przedstawienie kryteriów sukcesu i zapowiedzenie sprawdzianu - 22.02.2021r.. Koordynowaniem i nadzorowaniem działań związanych z realizacją danego programu zajmuje się _____.. brawo!. Tego typu wypowiedzi informują, ale także kształtują poglądy odbiorców.. Wyjaśniam tematykę artykułu i określa stosunek autora do opisywanej sytuacji .. Sprawdzenie pracy domowej.. ĆWICZENIA Zadanie 1.1) rafaŁ wybraŁ siĘ na wycieczkĘ do lasu.. Oprócz tego może za .W XVII wieku szlachta, mieszczaństwo, a potem arystokracja, upodobała sobie język francuski..

Potrzebne zdjęcia i4 funkcje tekstu.

Każdy z nich składa się z ciekawego tekstu bazowego - czy to krótkiego artykułu, czy dialogu, czy też prostego tekstu - i zestawu pytań, który ma na celu sprawdzić Twoje zrozumienie tekstu.Uzupełnij tekst odpowiednimi nazwami zawodów.. Potem wybierzcie kolejną planszę i kliknijcie "add".Uczeń: 1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych; 2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia.. 1. język polski "Między nami" kl. 8 - 2. matematyka "Matematyka z .identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, publicystyczny lub reklamowy; (104) 2) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio; (147) 3) określa temat i główną myśl tekstu; (193) 4) dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie); (53) .40 darmowych tekstów Premium: 85 tekstów Poniższa lista składa się z materiałów dla początkujących.. Następnie kliknijcie "use this templare" , które pojawi się w prawym dolnym rogu na różowo.. )Kobieta teraz jest damą, jest awangarda i fryzjer i branża.• czyta tekst publicystyczny ze zrozumieniem • przedstawia wartość przysłów • odczytuje znaczenie przysłów • dobiera odpowiednie przysłowie do określonej sytuacji ..

Omówienie cech tekstu publicystycznego (Nowa wiadomość str. 116).

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022 rozpoczął się we wtorek, 24 maja 2022 roku od godzinie 9.. 4.e-podręczniki - Klasa 8.. Zapisanie tematu lekcji.. Jest przeznaczony dla odbiorcy, który nie ma specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny.. Białe płatki otuliły go puszystym, miękkim całunem., Tekst informacyjny: Tekst reklamowy: Tekst literacki: Śnieżyca jęczała wokół niego przeraźliwym gwizdem.. Styl naukowy: słownictwo specjalistyczne, terminologia naukowa, tabele, wykresy, cytaty, zdania wielokrotnie złożone, dążenie do obiektywizmu (brak oceny zjawisk), artykuły naukowe, Styl urzędowy: oficjalność, brak słów wyrażających emocje, słownictwo wyrażające nakazy i zakazy (np. zabrania się, należy), .Portal Wordwall umożliwia szybkie i łatwe tworzenie wspaniałych materiałów dydaktycznych.. II.a) Poprawnie b) Niepoprawnie 5) Felieton to gatunek publicystyczny.. Wybierz szablon; Wprowadź elementy; Pobierz zestaw ćwiczeń interaktywnych i do wydrukuPierwszy od lewej "Widok" umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako "Odtwarzacz" na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako "Tekst".. roki zamerdaŁ ogonem i pobiegŁ w kierunku rzeki.. Musicie więc kliknąć w lewy górny róg planszy, na której chcecie pracować.. Możesz spotkać w teście właśnie takie polecenie: Określ funkcję przytoczonego tekstu.. Przygotowanie programu telewizyjnego wymaga pracy wielu osób.. Styl publicystyczny jest zależny od gatunku wypowiedzi.EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - POLSKI - ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE.. Teraz wybierzcie kolejną planszę z interesującymi Was elementami.. Wyróżnia się przejrzystym, zrozumiałym językiem, zawiera obrazowe4.. Najważniejszą funkcją każdego tekstu jest funkcja komunikatywna.. wywodu oraz argumentację; 5) charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki.. Podręcznik s. 114-116 .. Analiza schematu z podręcznika - "Podsumowanie" s. 144.. Zapoznanie się z tekstem 20 najbardziej wpływowych nastolatków str. 114. a) Poprawnie b) Niepoprawnie 6) Kochanowski poświęcił "Treny" zmarłemu synowi.. Podczas najbliższych dwóch lekcji przydadzą nam się podręcznik i zeszyt.. Przystąpili do niego .a) Poprawnie b) Niepoprawnie 5) Felieton to gatunek publicystyczny.. Rozmowa z uczniami na temat blogów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt